• ישראל
  • האשל 5 פרק תעשייה דרומי ת.ד 3151 קיסריה 3088900